دوره آموزش مقدماتی ترویج

دوره گام نخست ترویج و حمایت‌گری-ثبت نام کنید

اگر تا به حال به این فکر کرده‌اید که چطور می‌توانید یکی از مشکلات جامعه اطرافتان را از طریق افزایش آگاهی و به انجام رسانیدن پروژه‌‌های ترویج و حمایت‌گری حل کنید، این دوره برای شما طراحی شده است.