حقوق کودک

کمپینی برای جلوگیری از فروش نوزادان: فرشته فروشی نیست

ورزش‌کاران و هنرمندان آستین بالا زده‌اند تا کاری برای نوزادانی که والدین‌شان قصد فروش‌ آن‌ها را دارند، بکنند

پروژه ترویجی یونیسف در مبارزه با خشونت علیه کودکان

اگرچه که تنها برخی خشونت‌های بسیار شدید علیه کودکان به سرخط اخبار کشیده می‌شوند اما خشونت‌های تکراری و کوچک روزمره نیز به کودکان آسیب می‌زنند.