حقوق افراد دارای معلولیت

دوره «آشنایی با کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت»

حدود ۱۱ درصد ایرانی‌ها را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند؛ یعنی نزدیک به ۹ میلیون نفر! اگر شما از کسانی هستید که برای بهبود کیفیت زندگی این جمعیت ۹ میلیون نفری، تلاش می‌کنید یا می‌خواهید فعالیت خود را آغاز کنید، این دوره برای شماست!