تلویزیون

قدم‌هایی برای گسترش روابط با رسانه‌ها

در پروژِه‌های ترویجی با وجود بودجه‌های محدود، امکان تبلیغات گسترده وجود ندارد در چنین شرایطی رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار برای شناساندن شما به دیگران می‌شوند