ترویج‌گر

حمایت‌گر جنگل‌های بارانی آمازون - چیکو مندز

ترویج‌گر محیط زیست - داستانی از برزیل