استراتژی

نکات کلیدی برای موفقیت کمپین‌های مردمی – بخش سوم هواداران

مهمترین هدف یک کارزار مردمی معمولا رساندن پیام پروژه ترویجی به تاثیرگذاران و قانون‌گذاران است، تا با همکاری آنها راهکارهایی برای حل مسئله ترویجی پیدا شود.

نکات کلیدی برای موفقیت کمپین‌های مردمی - بخش دوم منابع مالی

در بخش اول این مقاله روش‌های تعیین اهداف پروژه، شناخت تاثیرگذاران و تعیین منابع را مرور کردیم. در این بخش به چگونگی تدوین بودجه و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای پروژه‌های ترویجی می‌پردازیم.

فوت و فن‌های مصاحبه رسانه‌ای

در این مقاله یاد می‌گیریم چطور در مصاحبه با رسانه‌ها بهتر عمل کنیم.

نکات کلیدی برای موفقیت کمپین‌های مردمی - بخش اول تدوین استراتژی

کارشناسان حوزه ترویج تلاش می‌کنند تا ابزارهای مختلفی را در اختیار دست‌اندرکاران این پروژه‌ها قرار دهند تا آنها بتوانند با توجه به شرایط و مولفه‌های هر پروژه، تاثیرگذاری کارزارشان را افزایش دهند.

هشت نکته کلیدی برای یک استراتژی رسانه‌ای موثر

رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در موفقیت کارزارهای ترویجی دارند. با رعایت 8 نکته زیر می‌توانید یک استراتژی موفقیت‌آمیز برای جلب توجه رسانه‌ها و همراه کردن آنها با کارزار خود طراحی و اجرا کنید.

۶ گام برای طراحی استراتژی شبکه‌های اجتماعی

استراتژی برای شبکه‌های اجتماعی، خلاصه‌ای است از همه قدم‌هایی که می‌خواهید برای رسیدن به اهدافتان در این شبکه‌ها بردارید.