ارتباطات

چه‌طور ارتباط شفاهی موثری با دیگران برقرار کنیم؟

بخش مهمی از ارتباطات ما به صورت شفاهی برقرار می‌شود. ایجاد ارتباط شفاهی موثر نیازمند چند عامل اساسی است و نمی‌توان آن را از توان‌مندی‌های میان‌فردی دیگر مانند ارتباط غیر شفاهی، گوش دادن و صراحت جدا کرد.

۱۶ راه برقراری ارتباط موثر در محیط‌های کاری

در دنیای امروز «ارتباطات» نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، برای همین لازم است دانسته‌های خود را از این مهارت به روز کنیم و افزایش دهیم

تلفن، ابزاری برای ترویج‌گری

همه ما راه و رسم استفاده از تلفن را بلدیم، ولی می‌توانیم راه استفاده بهتر از آن را به عنوان یک ابزار ترویج‌گری به منظور به‌دست آوردن خواسته خود، یاد بگیریم