ادوکسی

«ترویج و حمایت‌گری» چیست؟

ترویج، ابزاری کارا و موثر را برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، در اختیار شما قرار می‌دهد!

روز جهانی محیط زیست؛ ایران و جهان در بحران زیست محیطی

15 خرداد ماه (پنجم ماه ژوئن)، روز جهانی محیط زیست است. روزی که از سوی سازمان ملل تعیین شده تا توجه مردم و دولت‌ها را به مساله محیط زیست جذب کند.

ترویج حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

پیشنهاد اختصاص یک روز ویژه این گونه نادر جانوری یکی از اقدامات جالب و تحسین‌برانگیز فعالان محیط زیست برای حفظ این گونه جانوری است.