آگاه سازی

ترویج حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

پیشنهاد اختصاص یک روز ویژه این گونه نادر جانوری یکی از اقدامات جالب و تحسین‌برانگیز فعالان محیط زیست برای حفظ این گونه جانوری است.

دیابت و آگاه‌سازی

دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دنیاست. امروز بیشتر از ۳۷۰ میلیون نفر درسراسر دنیا به دیابت مبتلا هستند.

سخنی کوتاه در مورد تعامل جامعه

تعامل جامعه چیست و چرا برای سلامت جامعه مهم است؟