آگاهی رسانی

«حالا می‌دانم» کمپینی برای آگاه‌سازی کودکان درباره‌ی آزار جنسی

آن‌ها تلاش می‌کنند بچه‌های خردسال انواع سوءرفتار را بفهمند و بتوانند تشخیص دهند. به شیوه‌ای آزموده‌شده، مناسب سن، و فراخور بچه‌هایی با تواناهایی‌های مختلف و سطوح درک متفاوت.

دنیای افراد مبتلا به «اوتیسم»؛ شبیه اما متفاوت

مانند هر بیماری دیگر، شناخت کافی درباره اوتیسم برای کمک به مبتلایان، توسط خانواده‌های آنها و سایر اعضای جامعه، امری ضروری است. در آستانه روز جهانی آگاهی‌رسانی درباره اوتیسم (2 آوریل)، نگاهی به چیستی این بیماری، پروژه‌های فعال در این زمینه، و اهمیت تغییر دیدگاهمان در خصوص این بیماری می‌اندازیم.