نشان

برای پروژه ترویجی خود، نام و نشان و علامت سمبلیک (آرم) انتخاب کنید

در سال‌های اخیر، استفاده از الگوها و تجربه شرکت‌های موفق تجاری توسط فعالان اجتماعی (حتی در فعالیت‌های عام‌المنفعه)، بسیار متداول شده است. حرکت‌های اجتماعی سعی می‌کنند عوامل موفقیت شرکت‌های تجاری را آموخته و سپس آن‌ها را با اهداف و زمینه کاری خود متناسب‌سازی کرده و به کارگیرند. یکی از این الگوها «برندسازی» است. ساخت برند و شناساندن آن  به مردم، قدم بزرگی در موفقیت شرکت‌های تجاری، و بلکه اولین و مهم‌ترین قدم است.