روز جهانی سواد

سواد در جهان دیجیتال

یونسکو می‌گوید: «سواد الان به عنوان روش تشخیص، درک، تفسیر، خلق، و ارتباط در جهانی دیجیتالی، متن‌محور، غنی از اطلاعات و در حال تغییر٬ شناخته می‌شود.»