حمایت گری

سواد در جهان دیجیتال

یونسکو می‌گوید: «سواد الان به عنوان روش تشخیص، درک، تفسیر، خلق، و ارتباط در جهانی دیجیتالی، متن‌محور، غنی از اطلاعات و در حال تغییر٬ شناخته می‌شود.»

چیزهایی که نباید به والدین کودکان اوتیستیک بگوییم

بیش‌تر شنیده و یا خوانده‌ایم که با پدر و مادر کودکان با نیازهای ویژه چه‌طور می‌توانیم هم‌راهی کنیم اما کم‌تر شنیده‌ایم چه حرف‌هایی را نباید به آن‌ها بزنیم