ترویح و حمایت‌گری

اینفوگرافیک؛ موانع را از سر راه افراد دارای معلولیت برداریم

حدود یک میلیارد نفر در سراسر جهان با معلولیت دست و پنجه نرم می‌کنند با این وجود بسیاری از آن‌ها با مشکلات فراوانی روبه رو هستند.