آمار

اینفوگرافیک؛ افراد دارای معلولیت به روایت آمار

دانستن آمار کمک می‌کند بتوانیم قدم‌های هدف‌مند و موثرتری در راستای حمایت از حقوق این افراد برداریم