۱۵ توصیه ساده برای ترویج‌گران

یک ترویج‌گر، برای موفقیت و اثرگذاری در پروژه‌هایی که آغاز می‌کند باید نکات فراوانی را رعایت کند. این‌ ۱۵ توصیه ساده می‌تواند کمک کند که ترویج‌گران عمل‌کرد موثرتر و موفق‌تری داشته باشند.
در این مقاله می‌توانید بیش‌تر از ویژگی‌های یک ترویج‌گر موفق بخوانید.