پروژه ترویجی یونیسف در مبارزه با خشونت علیه کودکان

مطالعه در موضوع خشونت علیه کودکان که توسط سازمان ملل انجام شده نشان می‌دهد که اعمال خشونت نسبت به کودکان در تمام کشور‌ها و جوامع، و در میان تمام گروه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد. اگرچه که تنها برخی خشونت‌های بسیار شدید علیه کودکان به سرخط اخبار کشیده می‌شوند اما خشونت‌های تکراری و کوچک روزمره نیز به کودکان آسیب می‌زنند.

اغلب رفتارهای خشونت‌آمیز علیه کودکان توسط افرادی انجام می‌شود که نزدیک به کودکان و در دایره اعتماد آنان هستند؛ مانند والدین، همسر یکی از والدین، هم‌ مدرسه‌ای‌ها و معلم‌ها. خشونت علیه کودکان شامل خشونت فیزیکی و خشونت روانی مثل توهین و تحقیر، تبعیض، بی‌توجهی و بدرفتاری است. با آن‌که عواقب این خشونت‌ها می‌تواند با توجه به طبیعت و شدت خشونت وارد شده متفاوت باشد اما در بیشتر اوقات پیامد‌های کوتاه و بلندمدت این رفتارها برای کودکان مخرب است.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اوروگوئه در یک ویدئوی ترویجی بدون کلام که به تازگی ساخته است، این مشکل را به شیوه بسیار موثری به تصویر می‌کشد. این ویدئو را  در اینجا ببینید.

منبع