ممنون که جانم را نجات می‌دهی!

هر سال در روز ۲۴ خرداد، کشورهای مختلف دنیا، «روز جهانی اهداکنندگان خون» را جشن می‌گیرند. هدف سازمان بهداشت جهانی از نام‌گذاری این روز، آگاه‌سازی در مورد نیاز دائمی به اهدا خون و قدردانی از اهداکنندگانی است که داوطلبانه این هدیه نجات‌بخش را با دیگران سهیم می‌شوند.
«خون سالم، نجات‌دهنده زندگی است. همه روزه درسراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده‌های خونی نیاز پیدا می‌كنند، به طوری که از هر سه نفر مردم دنیا یك نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده‌های خونی دارند. بارزترین مثال برای موقعیت‌هایی كه در آن نیاز مبرم به خون وفرآورده های خونی می باشد، عبارتست از زمان بروز حوادث و سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگی، سوختگی‌ها و اعمال جراحی مانند جراحی قلب و پیوند. نوزادان و  به خصوص نوزدان نارسی كه به زردی دچار می‌شوند از جمله دیگر نیازمندان به خون می‌باشند. این در حالی است که بسیاری از دیگر بیماران، ناگزیرند برای بهرمندی از یك زندگی نسبتاً طبیعی برای تمامی عمر، به شكل منظم خون دریافت نمایند، مانند بیماران تالاسمی.
درحال حاضر، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر درزمینه علم پزشكی هنوز هیچ‌گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی كه توسط انسان‌های نیكوكار اهدا می‌شود، می‌تواند جان انسان‌های دیگر را از مرگ نجات بخشد
«ممنون که جانم را نجات می‌دهی» شعار کارزار «روز جهانی اهداکنندگان خون» امسال است. شعاری ساده برای بیان سپاس از اهداکنندگان، که بدون هیچ چشم‌داشتی، داوطلبانه به نجات زندگی دیگران کمک می‌کنند.  کارزار امسال تلاش دارد تا مردم بیشتری را در جای‌جای جهان به اهدا خون تشویق کند. هدف این پروژه ترویجی، برجسته ساختن داستان افرادی است که زندگی‌هایشان توسط خون اهدایی نجات پیدا کرده است. دست‌اندرکاران این پروژه ترویجی امیدوارند که با این شیوه، نه تنها اهدا‌کنندگان دائمی خون، بلکه افرادی که تاکنون هیچ‌گاه خون اهدا نکرده‌اند تشویق شوند و خون اهدا کنند.
در بسیاری از کشورها، تقاضا بسیار بیش از عرضه است، و سازمان‌های انتقال خون با چالش‌های بسیاری برای تامین خون کافی که کیفیت و امنیت آن نیز تضمین شده باشد، مواجه هستند. هدف سازمان بهداشت جهانی این است که تمام کشورها تا سال ۲۰۲۰ بتوانند فرآورده‌های خونی خود را توسط اهدا داوطلبانه، تامین کنند.
امروزه، تنها در ۶۲ کشور، تقاضا برای خون تقریبا به طور کامل از طریق اهدا داوطلبانه تامین می‌شود. در بیش از ۴۰ کشور، بیماران هنوز به اهدا‌کنندگان در خانواده و یا حتی اهدا‌کنندگانی که پول دریافت می‌کنند، وابسته هستند.
سازمان انتقال خون ایران، برخی شرایط عمومی برای اهدای خون را اینگونه تعریف کرده است: وزن حداقل ۵۰ کیلوگرم، سن بین ۱۸ تا ۶۰ سال، رعایت فواصل اهدای خون حداقل به مدت ۸ هفته و رعایت تعداد نوبت سالانه اهدای خون ( برای آقایان سالانه ۴ نوبت و بانوان سالانه ۳ نوبت).
 

منبع ۱ و منبع ۲