روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

هر سال ۲۶ میلیون نفر در نتیجه اثرات بلایای طبیعی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند!

امسال روز جهانی مقابله با خسارات ناشی از بلایای طبیعی بر هدف کاهش صدمات اقتصادی متمرکز است.

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر ماه) را بعنوان روز جهانی کاهش خسارات بلایای طبیعی انتخاب کرده است. هدف از این نامگذاری بوجود آوردن یک عزم و فرهنگ جهانی برای پیشگیری، مهار، و مدیریت همجانبه خسارت ناشی از بلایای طبیعی است. از بیست و پنج سال پیش، این روز بعنوان یک رویداد جهانی برای افزایش آگاهی و ساختن جوامع مقاوم در برابر خسارات بلایای طبیعی مورد توجه بوده است.  

در سال ۲۰۱۶، به عنوان نتیجهٔ سومین نشست جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای کشور ژاپن، دفتر مقابله با خسارات ناشی از بلایای طبیعی سازمان ملل متحد، یک چارچوب کاری مشخص شامل چهار هدف مشخص و هفت محور اصلی را معرفی کرد. این چارچوب کاری در قالب کارزاری به نام سندای سون (Sendai Seven) شروع به کار کرد.

 

اهداف چهارگانه (اولویت های) کارزار سندای سون عبارتند از:

۱- فهم درست و شناخت تهدید‌های ناشی از بلایای طبیعی

۲- بوجود آوردن یک ساختار منسجم مدیریت بحران

۳- سرمایه گذاری مشخص برای کاهش تهدید ها

۴- انجام اقدامات موثر بمنظور پیشگیری و مقاوم سازی جوامع شهری و روستایی در مواجه با بلایای طبیعی

 

بخش مهم دیگری از کارزار سندای سون به معرفی و شرح محور‌های هفتگانه‌ای می‌پردازد که برنامه‌ریزی و اقدام بر پایه این اهداف برای حفظ جان و سرمایه مادی صدمه دیده گان در مواجهه با بلایای طبیعی به شدت لازمند:

۱- کاهش تلفات ناشی از بلایای طبیعی

۲- کاهش افراد صدمه دیده از بلایای طبیعی (افرادی که بطور مستقیم صدمه میبینند)

۳- کاهش صدمه و خسارت مستقیم اقتصادی

۴- کاهش میزان صدمه به زیر ساخت‌ها و ترتیبات پاییی جوامع مختلف

۵- افزایش تعداد کشورها و جوامع برخوردار از برنامهٔ مشخص و مدون راهبردی مقابله با بلایای طبیعی

۶- افزایش میزان همکاریها و کمک‌های بین المللی از طریق برنامه‌های مشارکتی مشخص

۷- بوجود آوردن امکان و افزایش دسترسی جوامع مختلف (در تمام نقاط دنیا) به سامانه‌های اطلاع رسانی و پیشگیری از بلایای طبیعی

 

امسال کارزار سندای سون بر هدف شماره ۳، کاهش صدمات مستقیم اقتصادی، متمرکز است. برای دستیابی به چنین هدفی، بکار گیری یک رویکرد مشارکتی و همه‌جابه الزامی است. کارزار سندای سون در واقع فرصتی را مهیا می‌کند تا ذینفع‌های متعدد از قبیل نهاد‌های دولتی، گروه‌های داوطلب مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های خصوصی و تجاری، و نهاد‌های بین المللی برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت ترویجی و مشارکتی را با همکاری یکدیگر طراحی و اجرأ کنند. مشکلات ناشی از بلایای طبیعی، تنها زمانی کاهش پیدا می‌کنند که برنامه‌های منسجم در تمام سطوح منطقه‌ای، ملی و بین المللی با حضور موثر تمام طرف‌های درگیر اجرأ شود.

 

منابع + ، + ، +

 

هر سال ۲۶ میلیون نفر در نتیجه اثرات بلایای طبیعی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند!

امسال روز جهانی مقابله با خسارات ناشی از بلایای طبیعی بر هدف کاهش صدمات اقتصادی متمرکز است.