روز جهانی محیط زیست گرامی!

پنجم ژوئن برابر با ۱۵ خرداد، روز جهانی محیط زیست است. پیام امسال برای این روز، «هفت میلیارد رویا. یک سیاره. با احتیاط مصرف کنیم.» انتخاب شده است. در مورد این روز، در اینجا بیشتر بخوانید.