راه‌های ساده برای هدر ندادن آب

خشک‌سالی و کم‌آبی از مهم‌ترین معضلات پیش روی جهانیان است، از این رو صرفه‌جویی در مصرف آب اهمیت بیش‌تری پیدا کرده است. این‌جا می‌توانید پوسترهایی در رابطه با راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب بینید. با توجه و به‌کارگیری چند راه‌کار ساده می‌شود از هدر رفتن مقدار زیادی آب جلوگیری کرد.