دوره منشور رفتاری در سازمان‌های مردم نهاد

تاریخ شروع دوره: 
1398/03/23
تاریخ پایان دوره: 
1398/04/30
فرصت ثبت نام: 
1398/03/20

ثبت‌نام این دوره به پایان رسیده است

کدهای رفتاری یاCode of Conduct از جمله ابزارهایی هستند که سازمان‌ها می‌توانند از طریق آن ، آرمان‌ها و اهداف رفتاری خود را در جهت صحیح  محقق سازند. وجود  اصول مدون رفتار حرفه‌ای، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی موجب می‌شود، افراد تصميمات صحيح اتخاذ كنند و از ابهام، سردرگمی رهايی يابند و عملکرد حرفه‌ای و منطبق با ماموریت و اهداف سازمانی ارائه دهند.

 
در کارگاه آموزشی- چهارهفته‌ای Code of Conduct، تلاش خواهیم کرد  تا  اهمیت و چرایی  منشور رفتار در سازمان‌های مردم نهاد و پروژه‌های ترویجی را مرور کنیم از چالش‌های اجرایی آن بگوییم و فرایند تدوین و بازنگری منشور رفتاری در سازمان را تهیه کنیم. 
 
تمرکز این دوره بر مباحث زیر است: 
- آشنایی با کدهای رفتاری و اخلاقی
- آشنایی و مرور مهمترین اصول در منشور رفتاری
- تدوین منشور فتاری ( مرحله ۱)
- تدوین منشور رفتاری ( مرحله۲)
 
 
روش آموزش: آنلاین و آفلاین  - با حضور مشاور متخصص در حوزه سازمان‌های مردم نهاد
 
برای ثبت‌نام از این لینک استفاده کنید)