دوره شنیدن صدای بهره‌مندان

این دوره به اتمام رسیده است 

در این  دوره می‌کوشیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:

·         شنیدن صدای بهره‌مندان (جامعه‏ هدف) و شناختن اولویت‌های آن‌ها چه اثری بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد دارد؟

·         ارتباط مؤثر با بهره‌مندان (جامعه‏ هدف) چطور بر طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های ترویجی و تحقق اهداف سازمان‌های مردم‌نهاد اثر می‌گذارد؟

·         چه راه‌کارهایی برای اعتمادسازی میان سازمان‌های مردم‌نهاد و بهره‌مندان پروژه‌هایشان وجود دارد؟

·         چطور می‌توان بسترِی مناسب برای جذب ایده‌های متنوع فراهم کرد؟

·         چطور می‌توان از نظرات مخاطبین و بهره‌مندان سازمان به عنوان منبع ایده‌های خلاق استفاده کرد؟

·         چه راه‌هایی برای ترویج ایده «تنوع» و «دربرگیری» در سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد؟

·         چطور می‌توان «دربرگیری» را به ارزشی پایدار در سازمان مردم‌نهاد بدل کرد؟

             

            (برای ثبت‌نام لطفا از این لینک استفاده کنید: goo.gl/ZgDyUa)

 

محور اصلی این دوره آموزشی، اهمیت ارتباط مؤثر با اعضای جامعه هدف در موفقیت پروژه‌های ترویجی است؛ این‌که چه الگوهایی به بهبود رابطه سازمان‌های مردم‌نهاد و اعضای جامعه هدف می‌انجامد.

 

این دوره بر سرفصل‌های زیر تمرکز دارد:

       شناسایی جامعه هدف و بهره‌مندان و شنیدن صدای آن‌ها

       شناسایی نیازها و اولویت‌های جامعه هدف

       راه‌کارهای اعتمادسازی میان سازمان‌های مردم‌نهاد و اعضای جامعه هدف

      برنامه‌ریزی برای بهبود روش های ارتباطی با جامعه هدف

       روش‌های تثبیت ایده «تنوع و دربرگیری» در سازمان‌های مردم‌نهاد

 

در پایان این دوره شرکت‌کنندگان با نظارت و همراهی تسهیل‌گر دوره، طرح بلندمدت خود را برای افزایش مشارکت جامعه هدف در پروژه‌های ترویجی آماده می‌کنند. 

 

 ثبت‌نام

برای ثبت‌نام لطفا از این لینک استفاده کنید: goo.gl/ZgDyUa

 

 

 
 
 
 

نظرات

درود!

من که این دوره را ثبت نام کرده ام، چرا دوباره می خواد که ثبت نام کنم؟!!