دوره شفافیت برای ترویج‌گران و سازمان‌های مردم‌نهاد

تاریخ شروع دوره: 
1397/10/25
تاریخ پایان دوره: 
1397/12/15
فرصت ثبت نام: 
1397/10/23

فرم ثبت‌نام

موفقیت یک پروژه ترویجی و پایداری یک سازمان مردم‌نهاد در گرو شناخت ابعاد مختلف مفهوم شفافیت و نهادینه کردن این مفهوم در روندهای اجرایی است. 

در این دوره آموزشی، موارد زیر را بررسی‌ می‌کنیم:

چرا باید شفاف بود؟ شفافیت چه کارکردی دارد و در خدمت چیست؟

چه حوزه‌هایی‌ از شفافیت به سازمانهای مردم‌نهاد مربوط می‌شوند؟ 

مالکیت اطلاعات در یک سازمان مردم‌نهاد با کیست؟ و چه کسانی‌ به چه اطلاعاتی‌ باید دسترسی‌ داشته باشند؟

شفافیت چه آثاری بر فساد در سازمانهای مردم‌نهاد دارد؟

شفافیت چگونه می‌تواند مانع فساد در پروژه‌های ترویجی و سازمان‌های مردم‌نهاد شود؟

شفافیت را با چه ابزاری می‌توان سنجید؟ 

در پایان این دوره، شرکت کننده‌گان با کمک مدرس دوره و بکارگیری ابزار سنجش شفافیت، میزان شفافیت در پروژه‌ها و سازمان مربوطهٔ خود را ارزیابی می‌کنند. 

  (برای ثبت‌نام لطفا از این لینک استفاده کنید: /goo.gl/zQ24zq)

 

 

نظرات

سلام فرصت ثبت نام تا 20دي ماه است اما شروع دوره 16 ديماه. فكر مي كنم اين تاريخ ها اشكال داشته باشند.