دوره تصمیم‌گیری جمعی و برنامه‌ریزی مشارکتی- ثبت‌نام شروع شد

تاریخ شروع دوره: 
1397/01/20
تاریخ پایان دوره: 
1397/03/30
فرصت ثبت نام: 
1397/01/15

 فرم ثبت نام دوره 

امروزه عنصر مشارکت و تصمیمگیری جمعی از اجزای لاینفک پروژههای توسعهای محسوب میشودفرایند تصمیمگیری جمعی  و در نتیجه آن تهیه یک برنامه مشارکتی برای برطرف کردن مشکلات جامعه در سطوح مختلف ضروری است.  بکارگیری دو فرایند تصمیم گیری جمعی و برنامهریزی مشارکتی علاوه بر اینکه موجب کاهش فاصله مجریان پروژههای اجتماعی (سازمانهای مردم نهاد)   و بهرهمندان میشود، به  همه بهرمندان و ذینفعان در یک پروژه جایگاه رسمی میدهد  و اهمیت حضور آنها را روشن میکند و با داشتن رویکرد الویتگرا  در شناخت جامعه از مشکلات و الویتهایش میتواند سرعت توسعه را افزون کند

در  این دوره ده هفته‌ای، ضمن آشنایی با روش‌های تصمیم‌گیری جمعی، به بررسی و اجرای راهکارهایی برای اجرای  رویکرد مشارکتی در پروژه‌های ترویجی و انطباق آن با نیازهای جامعه هدف می‌پردازیم.

 

فعالیت‌های این دوره

 

بخش اول -کارگاه آموزشی

آشنایی با تصمیم‌گیری جمعی و برنامه‌ریزی مشارکتی

شیوه‌های تسهیل‌گری در تصمیم‌گیری جمعی

تعریف معیارهای مشخص تفکر جمعی

بررسی چالش‌های تصمیم‌گیری جمعی و برنامه‌ریزی مشارکتی

ابزارهای  تصمیم‌گیری جمعی  و بررسی اهمیت کاربرد آن در پاسخگویی به نیازهای بهره‌مندان

ارائه راهنمای راهبردی برای تشکیل کمپین‌های ترویج‌گری با نظرسنجی از بهره‌مندان و دخالت مستقیم آنها

 

بخش دوم – کارگاه اجرایی

در بخش  دوم دوره به اجرای آن‌چه در بخش اول -آموزش طراحی کرده‌ایم می‌پردازیم و به کمک مشاوره متخصص مدرسه پرتو و کارگاه‌های آموزشی مشارکتی، در برطرف کردن چالش‌ها و نیازهای اجرایی کمپین‌های ترویج‌گری با رویکرد تصمیم گیری جمعی هم‌فکری می‌کنیم.

دستاورد دوره: طراحی و اجرای کمپین/پروژه ترویجی با رویکرد مشارکتی

اگر مصمم به اجرای پروژه‌های ترویجی با توجه به نیاز جامعه هدف‌تان هستید و می‌خواهید ظرفیت‌های اجرایی سازمان‌‌تان یا تعداد ایده‌های اجرایتان را توسعه دهید دراین دوره ثبت‌نام کنید.

 

 

 برای ثبت‌نام لطفا به این لینک مراجعه کنید  

 

نظرات