دوره از تصمیم‌گیری جمعی تا سیاست‌گذاری مشارکتی

تاریخ شروع دوره: 
1398/06/07
تاریخ پایان دوره: 
1398/07/07
فرصت ثبت نام: 
1398/06/05

 فرم ثبت نام دوره 

دوره چهار هفته‌ای از تصمیم‌گیری جمعی تا سیاست‌گذاری مشارکتی با تمرکز بر مهمترین عناصر سازنده یک سامانه اجتماعی مطلوب متشکل از سازمان‌های مردم نهاد، بهره مندان، و تصمیم گیران، سعی در پایه‌ریزی مسیری موثر برای شناخت نیازهای جامعه هدف و پاسخگویی به آنها دارد.  در این دوره، ضمن مرور رویکرد مشارکتی و راهبردهای ترویج‌گری، به اصول ایجاد کمپین‌های مساله محور  و همصدا در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌پردازیم و با سیاست‌گذاری دغدغه‌مند آشنا می‌شویم. 

این دوره بر سرفصل‌های زیر تمرکز دارد:

·            چرایی رویکرد مشارکتی در فعالیت‌های اجتماعی /اجتماع محور

·            ترویج‌گری با رویکرد مسئله محور 

·            برنامه‌ریزی عملیاتی برای کمپین تاثیرگذار  

·            آشنایی با ارکان تاثیرگذار بر فعالیت‌های اجتماعی  

در پایان این دوره شرکت‌کنندگان با نظارت و همراهی تسهیل‌گر دوره، طرح بلندمدت خود را برای افزایش مشارکت جامعه هدف در پروژه‌های ترویجی آماده می‌کنند. 

 ثبت‌نام

برای ثبت‌نام لطفا از این لینک استفاده کنید: https://forms.gle/D1Appo6KrmLFSHZY6