دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

دلرس هورتا چاره‌اندیش و حامی کارگران کم‌درآمد و مهاجران کشورش بود؛ کسی که »اتحادیه کارگران مزارع« را در کالیفرنیا تاسیس کرد.

او در سال 1930 از یک خانواده مهاجر در ایالت نیومکزیکو آمریکا به دنیا آمد و در کالیفرنیا بزرگ شد. به دلیل تاریخچه خانوادگی‌اش همواره با مشکلات و تضییع حقوق مهاجران مواجه بود. همین امر او را برانگیخت که از دوران دبیرستان همیشه در فعالیت‌های اجتماعی با هدف حمایت از قشر محروم جامعه شرکت کند؛ وقتی وارد دانشگاه شد، علاقه خود را با فعالیت‌هایی برای اصلاح بی‌عدالتی‌های اجتماعی که به مهاجران می‌شد، بروز داد.

او که شاهد تضییع حقوق کارگران، مهاجران و زنان در کشوری بود که خود را پرچم‌دار تغییرات مثبت و مدرنیته قلمداد می‌کرد، می‌خواست اقدامی عملی در احقاق حقوق آنان انجام دهد. در سال 1962 و در سن 32 سالگی »اتحادیه کارگران مزارع» را با هدف متشکل کردن کارگران از هر رنگ و نژادی تاسیس کرد. باور هورتا این بود که وحدت در میان اعضای جامعه بسیار مهم است و منجربه حل مشکلات اقشار جامعه می‌شود. او همیشه این شعار معروف را به کار می‌برد که: »بله! شما هم می‌توانید آینده‌ای بهتر بسازید».

او از طریق انتشار پیام اقشار کم‌صداتر جامعه، توانست موجب تغییر بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی در آمریکا شود. از جمله تصویب قانون گزینش برای گواهینامه رانندگی به زبان اسپانیایی در کالیفرنیا در سال 1960، و دریافت کمک دولتی برای کودکان تحت تکفل خانواده‌های کارگران مزارع در کالیفرنیا در سال 1963.

هورتا در سال 1997 توسط مجله Ms به عنوان یکی از سه زن مهم و تاثیرگذار جهان معرفی شد. امروز، او از طریق »بنیاد دلرس هورتا« که در سال 2002 تاسیس کرد، به ترغیب مردم در فعالیت‌های اجتماعی در حوزه بهداشت و محیط زیست، توسعه آموزش و پرورش و جوانان، و توسعه اقتصادی مشغول است.

 

تهیه و تدوین: مدرسه پرتو