ترویج یعنی: من نسبت به محیط و جامعه اطرافم مسئول هستم

قطعاً بی‌تفاوتی نسبت به شرایط اجتماعی و یا شکایت کردن، نمی‌تواند هیچ تغییر سازنده‌ای را به دنبال داشته باشد. حساس بودن نسبت به محیط اطراف، احساس مسئولیت نسبت به جامعه و واکنش‌دهی به مسائل اجتماعی، اولین قدم به سوی ایجاد تغییر در محیط و بهبود شرایط است. یک ترویج‌گر، خود را عضو جامعه، و جامعه را خانواده بزرگ خود می‌داند و نسبت به این خانواده، مسئول و حساس است. مسئول دانستن خود نسبت به جامعه، اولین گام در راه ایجاد تغییرات و از خصوصیات اولیه یک ترویج‌گر و فعال اجتماعی است.
 
تعداد قابل توجهی از کمپین‌ها و کارزارهای ترویجی به دلیل این مسئولیت‌پذیری شهروندان فعال شکل می‌گیرد. برای مثال، سارا کاوانا دختر دبیرستانی آمریکایی زمانی که تنها 16 سال داشت متوجه وجود یک ماده بسیار مضر در ترکیبات نوشابه‌های انرژی‌زا شد. او با راه‌اندازی یک کمپین اینترنتی شرکت‌های پپسی کولا و کوکاکولا –سازندگان اصلی انواع نوشابه‌- را مجبور کرد که یک ماده مضرر را از ترکیب نوشابه‌های خود حذف کنند و یک ماده بی‌ضرر را جایگزین آن نمایند