اینفوگرافیک؛ ۶ گام موثر برای موفقیت در مدیریت نیروهای داوطلب

جذب و هم‌کاری با نیروهای داوطلبی که در موسسات غیرانتفاعی و یا پروژه‌های ترویجی فعالیت می‌کنند، همواره یکی از دغدغه‌های مدیران و موسسان این قبیل مجموعه‌ها بوده است. کارشناسان راه‌هایی را برای مدیریت موثر و هم‌کاری مستمر با داوطلبان ارائه می‌کنند، این‌جا و دراین داده‌نما با آن‌ها آشنا می‌شویم: