اینفوگرافیک؛ مرگ و میر زنان در اثر بارداری و زایمان

 
مرگ میر مادران جهان اگر چه در سال‌های اخیر کاهش  داشته اما هنوز زنان زیادی در روند بارداری و زایمان جان‌شان را از دست می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی سال گذشته اعلام کرد روزانه حدود ۸۳۰ زن در جهان  در این روند تسلیم مرگ می‌شوند.  
کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ توافق کردند تا سال ۲۰۱۵ تلاش کنند مرگ و میر مادران ۷۵ درصد کاهش پیدا کند، اما تنها ۴۴ درصد در ۲۵ سال گذشته از این میزان کاسته شده است.
در این میان ۹ کشور توانسته‌اند به این هدف دست پیدا کنند مرگ و میر زنان بر اثر بارداری و زایمان را ۷۵ درصد کاهش دهند، ایران یکی از آن‌هاست، با این حال هنوز شمار زنانی که در این روند جان خود را از دست می‌دهند چشم‌گیر است.
اینفوگرافیک زیر که سازمان بهداشت جهانی تهیه و مدرسه ترویج و حمایت‌گری پرتو به فارسی  ترجمه کرده است، جزئیات بیش‌تری از وضعیت مرگ و میر مادران در جهان در اختیار ما می‌گذارد: