اینفوگرافیک؛ از وضعیت زنان در عرصه‌های مختلف جهانی چه می‌دانیم؟

نهاد زنان سازمان ملل متحد داده‌نماهایی  را به مناسبت روز جهانی زنان منتشر کرده است، مرسه پرتو برخی از آنان را به فارسی برگردانده است. زنان در آینه‌ی آمارهای جهانی.

نظرات