دوره‌های مدرسه ترویج و حمایت‌گری پرتو، با هدف توانمندسازی علاقه مندان به مشارکت در حل مشکلات اجتماعی، طراحی شده است. روش‌های آموزشی مدرسه پرتو برگرفته از مدل‌های مشارکتی آموزش آنلاین توسط کارشناسان مدرسه پرتو برای مخاطبین فارسی زبان و با توجه به نیازهای منطقه بومی شده است.

در این دوره با مفاهیم اولیه ترویج و حمایت‌گری برای مشارکت در حل مشکلات جامعه آشنا می شوید.
تاریخ شروع دوره: مهر 1396
تاریخ پایان دوره: آذر 1396
فرصت ثبت نام: شهريور 1396
ثبت نام کنید
دوره پیاده‌سازی و اجرای پروژه
اگر مصمم‌اید پروژه‌‌ی ترویج و حمایت‌گری را که هم اکنون در حال برنامه‌ریزی آن هستید اجرا و یا حداقل بخشی از آن را عملی کنید، این دوره برای شما طراحی شده است.
تاریخ شروع دوره: آذر 1395
تاریخ پایان دوره: اسفند 1395
فرصت ثبت نام: آذر 1395
ثبت نام کنید
دوره برنامه‌ریزی استراتژیک ترویج برای آن دسته از افرادی طراحی شده است که قصد اجرای یک پروژه ترویج را دارند، اما می‌خواهند پیش از شروع پروژه برای کلیه گام‌های آن به صورت دقیقی برنامه‌ریزی کنند.
تاریخ شروع دوره: دى 1395
تاریخ پایان دوره: اسفند 1395
فرصت ثبت نام: دى 1395
ثبت نام کنید
مدیریت صحیح و کارآمد منابع انسانی و منابع مالی از مهمترین گام‌های شروع، انجام موفقیت آمیز و پایدارسازی فعالیت سازمان‌ها و پروژه‌های ترویجی هستند
تاریخ شروع دوره: فروردين 1396
تاریخ پایان دوره: خرداد 1396
فرصت ثبت نام: اسفند 1395
ثبت نام کنید
اگر در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت مشغول به فعالیت هستید، شناخت کامل پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق معلولان، برای ثمربخشی به حرکت‌ شما، گامی ضروری و مؤثر است. در این دوره یک ماهه، با اصول اولیه این کنوانسیون و حقوق معلولین از دیدگاه حقوق بشر، آشنا شوید.
تاریخ شروع دوره: بهمن 1395
تاریخ پایان دوره: اسفند 1395
فرصت ثبت نام: دى 1395
ثبت نام کنید